Przejdź do głównej zawartości

Uwzględniaj TAGi podczas szukania w Wordpress.

Domyślnie Wordpress nie szuka po TAGach. Jeśli chcesz aby wyszukiwanie w Wordpress przeszukiwało także wprowadzone w postach TAGi - dodaj te funkcje w functions.php.

function custom_search_where($where){
global $wpdb;
if (is_search())
$where .= "OR (t.name LIKE '%".get_search_query()."%' AND {$wpdb->posts}.post_status = 'publish')";
return $where;
}

function custom_search_join($join){
global $wpdb;
if (is_search())
$join .= "LEFT JOIN {$wpdb->term_relationships} tr ON {$wpdb->posts}.ID = tr.object_id INNER JOIN {$wpdb->term_taxonomy} tt ON tt.term_taxonomy_id=tr.term_taxonomy_id INNER JOIN {$wpdb->terms} t ON t.term_id = tt.term_id";
return $join;
}

function custom_search_groupby($groupby){
global $wpdb;

$groupby_id = "{$wpdb->posts}.ID";
if(!is_search() || strpos($groupby, $groupby_id) !== false) return $groupby;

if(!strlen(trim($groupby))) return $groupby_id;

return $groupby.", ".$groupby_id;
}

add_filter('posts_where','custom_search_where');
add_filter('posts_join', 'custom_search_join');
add_filter('posts_groupby', 'custom_search_groupby');

TAG: podróże

Adres: /?s=podroze/

wordpress tagi cp Wordpress. Obsługa TAGów dla wyszukiwania.

uwaga

Modyfikacja demonstracyjna. Modyfikuj wyłącznie motywy swojego autorstwa lub twórz motywy typu child-theme aby nie stracić swoich modyfikacji po aktualizacji motywu z repozytorium Wordpress. Do modyfikacji functions.php możesz również użyć wtyczki Code Snippets.

hosting wordpress