Przejdź do głównej zawartości

Jak włączyć REDIS Cache w WordPress na hostingu HitMe.pl?

Pamięć podręczna REDIS Cache eliminuje potrzebę częstego łączenia się z bazą danych serwera, co znacząco usprawnia prędkość strony na WordPress. Jeśli posiadasz plan hostingowy z wsparciem dla REDIS Cache możesz korzystać z funkcji pamięci podręcznej. Przyspiesz WordPress dzięki REDIS Cache. Sprawdź jak to zrobić.

Cały proces składa się na:

  • Utworzenie nowej instancji REDIS w panelu hostingowym DirectAdmin
  • Instalację wtyczki Redis Object Cache w Wordpress
  • dodanie kodu do wp-config.php

Utworzenie instancji REDIS.

W celu utworzenie nowej instancji REDIS zaloguj się do swojego panelu hostingowego DirectAdmin.

directadmin logowanie Logowanie do panelu DirectAdmin.

Przejdź do sekcji (1) "Dodatkowe Funkcje -> Redis Management".

directadmin redis Panel hostingowy DirectAdmin. Zarządzanie Redis.

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z REDIS lista instancji będzie pusta. W celu utworzenia nowej instancji REDIS wystarczy kliknąć w (1) "Create new redis instance".

directadmin redis instancja Panel hostingowy DirectAdmin. Tworzenie nowej instancji REDIS.

(2) Nowa instancja REDIS zostanie utworzona, automatycznie zostaną jej nadane wartości takie jak: port oraz hasło. To wszystko. Instancja jest już aktywna. Wrócimy do tego okna podczas wprowadzania konfiguracji w naszym Wordpress.

Wtyczka Wordpress Redis Object Cache.

Następnie zaloguj się do swojego Kokpitu Wordpress zainstaluj i aktywuj wtyczkę Redis Object Cache. Powinieneś juz wiedzieć w jaki sposób instaluje się wtyczki, a jeżeli nie - to przypominamy w tym poradniku.

uwaga

Używasz już LiteSpeed Cache? Jeśli korzystasz już z pamięci podręcznej Litespeed i wtyczki LiteSpeed Cache dla WordPress, pomiń instalowanie wtyczki Redis Object Cache i przejdź od razu do konfiguracji.

Po aktywacji przejdź do Ustawień wtyczki i aktywuj funkcje wtyczki przyciskiem (1) "Enable Object Cache".

directadmin redis enable WordPress. Aktywacja REDIS Cache.

Teraz widzimy że nasza wtyczka WordPress (2) nie jest połączona z naszą instancją REDIS, którą wcześniej utworzyliśmy w panelu hostingowym DirectAdmin.

Połączenie instancji REDIS z wtyczką.

Aby wtyczka mogła połączyć się z naszą instancją REDIS, musimy skorzystać z dodatkowej wtyczki WordPress i podać odpowiednie dane. Pamiętasz listę instancji? Port, hasło? Tak, ale gdzie tu je dodać? Otóż w darmowej wersji wtyczki Redis Object Cache nie ma tego udogodnienia, dane te musimy podać ręcznie w pliku wp-config.php.

define( 'WP_DEBUG', false );
/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */

dodaj tam:

define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'twoja fraza' );
define('WP_REDIS_HOST', '127.0.0.1');
define('WP_REDIS_PORT', 'tu wpisz twój port instancji');
define('WP_REDIS_PASSWORD', 'tu wpisz twoje hasło instancji');

WP_CACHE_KEY_SALT możesz nadać nazwę dowolnie, chodzi to o unikalną nazwę.

Teraz wróć do panelu hostingowego DirectAdmin "Dodatkowe Funkcje -> Redis Management". Skopiuj i wklej twój port oraz twoje hasło. Całość sekcji kodu ma wyglądać tak:

define( 'WP_DEBUG', false );
/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */
define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'blog_' );
define('WP_REDIS_HOST', '127.0.0.1');
define('WP_REDIS_PORT', '7212');
define('WP_REDIS_PASSWORD', '3q4D837#RfD$*$k');
/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

Zapisz naniesione zmiany w pliku wp-config.php i wróć do kokpitu WordPress.

Teraz po odświeżeniu widzimy że wtyczka **(1) połączyła się z naszą instancją REDIS **.

directadmin redis wp połączenie WordPress. Wtyczka Redis Object Cache połączona z instancją REDIS.

Od teraz Twój WordPress używa pamięci podręcznej REDIS Cache i wykonuje mniej zapytań do bazy danych co przyspiesza działanie strony na WordPress. Jeśli kiedykolwiek zaistnieje potrzeba przeczyszczenia pamięci podręcznej Redis, możesz wykonać to w tym miejscu przyciskiem (2) "Flush Cache".

REDIS Cache i LiteSpeed Cache.

Jeśli korzystasz już z LiteSpeed Cache dla WordPress to nie musisz instalować wtyczki Redis Object Cache z powyższego kroku. Wtyczka LiteSpeed posiada więcej ułatwień i nie trzeba edytować pliku wp-config.php ręcznie.

Jeśli posiadasz utworzoną instancję REDIS - wszystkie dane podajesz w ustawieniach wtyczki LiteSpeed Cache, które odnajdziesz w zakładce [6] Object.

  • Włącz pamięć podręczną dla obiektów (1)
  • zmień (2) metodę cache na Redis
  • podaj swój port i swoje hasło
  • zapisz zmiany w konfiguracji wtyczki.

W ten sposób Twój WordPress nie tylko będzie korzystał z mniejszej liczby zapytań do bazy dzięki REDIS, ale i także wykorzysta bardzo szybki cache od LiteSpeed.

directadmin redis wp połączenie WordPress. Wtyczka LiteSpeed Cache też obsługuje REDIS.

hosting wordpress