Przejdź do głównej zawartości

Jak powielić wpis lub stronę w Wordpress? Duplikat posta.

Chcesz utworzyć nowy podobny wpis w Wordpress ale chcesz zaoszczędzić czas? Ratunkiem jest metoda powielenia wpisu, jego duplikacji. Innymi słowy utworzenia nowego wpisu z cechami i ustawieniami obecnego. To nic innego jak klon posta. Wszystko jasne ale jak skopiować taki wpis, stronę w Wordpress?

Sklonowanie strony lub posta w WordPressie to nie tylko kopiowanie i wklejanie treści tekstowej. Zachowujesz również ustawienia posta jak kategorie, tagi, dane SEO, obrazki i pozostałe ustawienia. Powielaj posty i strony aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia nowych wpisów w Wordpress.

Niestety Wordpress nie posiada wbudowanej funkcji powielania wpisów. Całe szczęście funkcję duplikowania stron i postów oraz wszystkich powiązanych z nimi danych w WordPressie można dodać za pomocą wtyczki. Dla bardziej zaawansowanych opiszemy również jak poradzić sobie bez wtyczki.

Za pomocą wtyczki

Najbardziej godną zaufania, przydatną i bogatą w funkcje, które przydadzą się w różnych wariantach powielania posta posiada jest wtyczka Yoast Duplicate Posts https://pl.wordpress.org/plugins/duplicate-post/ Za jej pomocą łatwo wykonamy duplikat zarówno wpisu jak i stron w Wordpress, a także podmienimy nowy post ze starym, zachowując kopię czy przepiszemy slug w adresach URL jeśli zmieni się adres wpisu.

Instalacja Yoast Duplicate Posts

wordpress duplicate posts Wordpress. Instalujemy wtyczkę Yoast Duplicate Posts.

 • Logujemy się do naszego Kokpitu Wordpress,
 • przechodzimy do (1) Wtyczki -> Dodaj nową,
 • (2) w wyszukiwarce wpisujemy frazę yoast duplicate post
 • klikamy (3) Zainstaluj, a następnie Aktywuj
 • to wszystko.

Funkcje powielania wpisów Wordpress

Od teraz pojawiły nam się nowe funkcje umożliwiające powielanie wpisów i stron w Wordpress: Powiel, Nowy szkic oraz Rewrite & Republish. Jak działają?

wordpress powiel wpis Wordpress. Nowe funkcje na liście wpisów/stron.

 • Powiel - tworzy duplikat wybranego wpis/strony, duplikat będzie miał status: Szkic
 • Nowy szkic - tworzy duplikat wybranego wpis/strony, to samo co Powiel z tymże od razu przechodzi do edycji, takie ułatwienie
 • Rewrite & Republish - tworzy duplikat wybranego wpis/strony, to samo co Powiel z tymże od razu przechodzi do edycji, ale w tym wypadku możesz od razu zacząć przepisywać swój post w nowym duplikacie. Tzn. jeśli klikniesz przycisk Republish w oknie edytora, ten przepisany post zastąpi oryginalny post.
wskazówka

Jest bezpiecznie. Zwykle jeśli po prostu chcemy wykonać duplikat postu lub strony w Wordpress wybieramy funkcję Powiel. A o reszcie decydujemy już potem samodzielnie. Duplikowanemu wpisowi, stronie nadawany jest status Szkic więc jest to bezpieczna operacja. Dopiero Rewrite & Republish od razu wykonuje zmiany zarówno na starym jak i nowym wpisie.

notatka

Kilka wpisów na raz? Powielać posty i strony możemy również w trybie masowym czyli kilka elementów na raz. Wystarczy że zaznaczymy kilka elemntów na liście i wybierzemy odpowiednie działania masowe, na tych wpisach.

Kopiowanie całej treści posta, strony w Wordpress.

Co jeśli nie chcemy instalować wtyczek, a jedynie skopiować całą treść posta, tak by móc wkleić ją do nowego?

Aby skopiować wszystkie bloki edytora wraz z całą treścią:

 • otwieramy (1) Menu boczne edytora
 • wybieramy (2) Skopiują całą treść.

wordpress powiel wpis Wordpress. Kopiowanie całej treści posta lub strony.

Cała treść bloków edytora Wordpress zostanie skopiowana do schowka, a Ty możesz teraz użyć jej do wklejenia (Ctrl+V) w nowym wpisie.

notatka

To tylko kopia treści. Pamiętaj że to tylko kopia treści edytora blokowego, a nie ustawień parametrów wpisu czy strony. Te musisz wprowadzić ręcznie.

Powielanie bez wtyczki, dla zaawansowanych

Jeśli jesteśmy twardzi i nie chcemy instalować kolejnych wtyczek, możemy dodać dodatkową funkcję w pliku functions.php naszego motywu, która dołoży funkcjonalność powielania postów i stron w Wordpress.

informacja

Może lepiej jednak wtyczka? Jeśli zmiany dokonasz bezpośrednio w pliku functions.php podczas aktualizowania motywu z repozytorium - to plik ten zostanie nadpisany, a Ty stracisz rzeczy, które dodałeś. Do wprowadzenia zmian w functions.php użyj wtyczki Code Snippets lub używaj motywu potomnego (child-theme).

 • Podłącz się poprzez FTP do swojego Wordpress lub
 • alternatywnie, użyj Menadżera Plików w przeglądarce
 • edytuj plik functions.php znajdujący się w głównym katalogu obecnie używanego motywu, przykładowa ścieżka do pliku wygląda następująco: wp-contents/themes/{nazwa-motywu}/functions.php, doklej poniższy kod:
functions.php źródło: https://gist.github.com/domantasg/adfb4f3875aef743e86c48c7e5ca6a78

/*
* Funkcja do powielania postów. Duplikaty są wyświetlane jako wersje robocze. Użytkownik zostaje przekierowany do ekranu edycji
*/
function rd_duplicate_post_as_draft(){
global $wpdb;
if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {
wp_die('No post to duplicate has been supplied!');
}
/*
* Weryfikacja nonce
*/
if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )
return;
/*
* Pobranie oryginalnego ID posta
*/
$post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );
/*
* następnie wszyskich danych oryginalnego posta
*/
$post = get_post( $post_id );
/*
* jeśli nie chcesz, aby aktualny użytkownik był nowym autorem posta,
* zmień kilka następnych linijek na to: $new_post_author = $post->post_author;
*/
$current_user = wp_get_current_user();
$new_post_author = $current_user->ID;
/*
* jeśli istnieją dane postu, utwórz duplikat postu
*/
if (isset( $post ) && $post != null) {
/*
* nowa tablica danych posta
*/
$args = array(
'comment_status' => $post->comment_status,
'ping_status' => $post->ping_status,
'post_author' => $new_post_author,
'post_content' => $post->post_content,
'post_excerpt' => $post->post_excerpt,
'post_name' => $post->post_name,
'post_parent' => $post->post_parent,
'post_password' => $post->post_password,
'post_status' => 'draft',
'post_title' => $post->post_title,
'post_type' => $post->post_type,
'to_ping' => $post->to_ping,
'menu_order' => $post->menu_order
);
/*
* używa funkcji wp_insert_post() aby dodać post
*/
$new_post_id = wp_insert_post( $args );
/*
* pobierz wszystkie terms aktualnego posta i wprowadź do nowego posta jako szkic
*/
$taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); //zwraca tablicę nazw taksonomii dla typu postu, np. array("category", "post_tag");
foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
$post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));
wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
}
/*
* zduplikuj całą meta posta tylko w dwóch zapytaniach SQL
*/
$post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
if (count($post_meta_infos)!=0) {
$sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
$meta_key = $meta_info->meta_key;
if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;
$meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
$sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";
}
$sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
$wpdb->query($sql_query);
}
/*
* na koniec przekieruj do ekranu edycji posta dla nowego szkicu
*/
wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );
exit;
} else {
wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);
}
}
add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );
/*
* Dodaj duplikat linku do listy działań dla post_row_actions
*/
function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
if (current_user_can('edit_posts')) {
$actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(__FILE__), 'duplicate_nonce' ) . '" title="Powiel ten element" rel="permalink">Powiel</a>';
}
return $actions;
}
add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );
add_filter('page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2);

Następnie możesz zapisać plik i przesłać go na swój serwer. Następnie wróć do pulpitu WordPress i spisu postów. Po najechaniu kursorem na stronę lub wpis, który chcesz duplikować, pojawić się teraz opcja Powiel.

hosting wordpress