Przejdź do głównej zawartości

Instalacja VestaCP - panel hostingowy.

VestCP jest to darmowy panel, która ułatwi nam zarządzanie naszym serwerem VPS z poziomu przeglądarki. W prosty sposób dodamy domenę, bazę danych czy konto FTP. W porównaniu do komercyjnych DirectAdmin czy cPanel nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie ale oferuje mnogą funkcjonalność oraz darmowe aktualizacje.

warning

HitMe nie wspiera instalacji czy konfiguracji VestaCP. Nie zaleca również używania panelu VestaCP komercyjnie. Instalacja wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Dystrybucja: CentOS 7

 • W pierwszej kolejności logujemy się do swojego VPS po SSH np. za pomocą puTTy, na domyślny port 22 i użytkownika root
 • Pobieramy i uruchamiamy instalator:
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

bash vst-install.sh
wskazówka

Uwaga! Własna instalacja! Możemy przejść pod adres https://vestacp.com/install/ i wygenerować własną komendę instalacyjną w zależności od parametrów wybranego oprogramowania składowego.

Jeśli wyświetli nam się poniższa informacja i instalator przerwie pracę to nie należy się martwić. Po prostu instalator wykrył że mamy już zainstalowane Apache.

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

Following packages are already installed:
httpd

It is highly recommended to remove them before proceeding.
If you want to force installation run this script with -f option:
Example: bash vst-install-rhel.sh --force

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

Error: Control Panel should be installed on clean server.
 • W takim przypadku musimy uruchomić instalator poleceniem:
bash vst-install-rhel.sh --force
 • Po uruchomieniu pokaże nam się taki monit opisujący co zostanie zainstalowane w systemie, w celu potwierdzenia wpisujemy y + naciskamy [enter]:
 _|   _| _|_|_|_|  _|_|_| _|_|_|_|_|  _|_|
_| _| _| _| _| _| _|
_| _| _|_|_| _|_| _| _|_|_|_|
_| _| _| _| _| _| _|
_| _|_|_|_| _|_|_| _| _| _|

Vesta Control PanelThe following software will be installed on your system:
- Nginx Web Server
- Apache Web Server (as backend)
- Bind <span class="mkb-glossary-term js-mkb-glossary-term" data-id="788">DNS</span> Server
- Exim Mail Server + ClamAV SpamAssassin
- Dovecot POP3/IMAP Server
- MariaDB Database Server
- Vsftpd FTP Server
- Softaculous Plugin
- Iptables Firewall + Fail2Ban


Would you like to continue [y/n]: y
 • następnie podajemy adres e-mail oraz nasz hostname
Please enter admin email address: <tu podajemu swój adres e-mail>
Please enter FQDN hostname [da****.serwervps.pl]: <da****.serwervps.pl - tu wpisujemy swój hostname>
 • Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone podsumowanie wraz z danymi do logowania:
Starting vesta (via systemctl):              [ OK ]
=======================================================

_| _| _|_|_|_| _|_|_| _|_|_|_|_| _|_|
_| _| _| _| _| _| _|
_| _| _|_|_| _|_| _| _|_|_|_|
_| _| _| _| _| _| _|
_| _|_|_|_| _|_|_| _| _| _|


Congratulations, you have just successfully installed Vesta Control Panel

https://1.2.3.4:8083
username: admin
password: xyz1234

We hope that you enjoy your installation of Vesta. Please feel free to contact us anytime if you have any questions.
Thank you.

--
Sincerely yours
vestacp.com team

[root@adamhitme ~]#

Gotowe. Możemy zalogować się na nasz panel.

vesta cp panel Panel VestaCP. Logowanie i dashboard.

Wszelkie informacje dotyczące konfiguracji panelu znajdziemy pod oficjalnym adresem https://vestacp.com/docs/