Przejdź do głównej zawartości

RSYNC - kopiowanie plików (backup)

rsync - jest to protokół kopiowania plików przez sieć. Wykorzystywany m.in. do backupów plików, a czasami nawet całych serwerów.

Składnia:

rsync opcje źrodło cel

Synchronizacja dwóch lokalnych folderów:

rsync -zvr /home/ /temp

z – uruchamia kompresje plików dla zaoszczędzenia miejsca. v – Wyświetlanie wszystkich komunikatów w terminalu. r – tryb rekursywny. Kopiowane są wszystkie katalogi wraz z zawartością.

Inne komendy rsync:

a – kopia lustrzana. Kopiuje pliki z zachowaniem dat oraz zawartość 1:1 e – połączenie przez SSH.

Kopiowanie plików przez SSH:

rsync -avz -e ssh uzytkownik@adresip:/folder/zrodlowy /folder/docelowy/lokalny/

więcej informacji uzyskamy wydające komendę:

rsync -h