Przejdź do głównej zawartości

Synchronizacja czasu na serwerze Linux.

Edytujemy plik, wykonując poniższą komendę i wklejając zawartość jak na przykładzie:

nano /etc/cron.daily/ntpsynchro

#!/bin/sh
/usr/sbin/ntpdate pl.pool.ntp.org | logger 1> /dev/null 2>&1

Następnie jeszcze tylko prawa do wykonywania skryptu:

chmod +x /etc/cron.daily/ntpsynchro

Gotowe. Mamy aktualny czas.