Przejdź do głównej zawartości

VMSTAT - opis danych programu.

Opis pól aplikacji:

PROCESY

r: - liczba procesów oczekujących na uruchomienie b: - liczba procesów uśpionych

PAMIĘĆ

swpd: - ilość używanej pamięci wirtualnej free: - ilość wolnej / nieużywanej pamięci buff: - ilość pamięci używanej jako bufor cache: - ilość pamięci użytej jako cache inact: - ilość nieaktywnej pamięci active: - ilość aktywnej pamięci

SWAP

si: - ilość pamięci odczytanej z dysku

so: - ilość pamięci zapisane na dysku

IO:

bi: - bloki otrzymane z urządzenia blokowego bo: - bloki wysłane do urządzenia blokowego

SYSTEM

in: - liczba przerwań na sekundę cs: - liczba przełączeń na sekundę

PROCESOR

us: - czas spędzony na uruchamianie kodu spoza jądra

sy: - czas spędzony na uruchamianie kodu jądra. (czas systemu)

id: - czas spędzony w IDLE. Przed Linux 2.5.41, obejmuje to czas IO-wait

wa: - czas oczekiwania na IO. Przed Linux 2.5.41, zawarte w IDLE

st: - czas skradziony z maszyną wirtualną