Przejdź do głównej zawartości

Konfiguracja Google Apps na hostingu WWW

Konfiguracja rekordów MX oraz TXT dla usługi Google Apps.

 

Zmiana Rekordów MX.

W tym celu logujemy się do Panelu Hostingu i przechodzimy do konfiguracji za pomocą modułu "Rekordy MX" .

warning

Uwaga! Tych zmian wykonujemy wyjątkowo w Panelu Hostingu (DirectAdmin), a nie w Panelu MegaPoczty (DirectAdmin).

rekordy mx Panel Hostingowy DirectAdmin. Moduł edycji rekordów MX.

(1) Z listy rozwijalnej wybieramy "Google Suite MX" .

(2) Klikamy przycisk "Zapisz" .

zmiana rekordów mx Panel Hostingowy DirectAdmin. Zmieniamy rekordy na szablon Google Suite MX od Google.

 

Zmiany w Strefie DNS.

Teraz musimy przejść do Zarządzania strefą DNS.

Zarządzanie DNS Panel Hostingowy DirectAdmin. Zarządzanie DNS.

 

Usuwamy rekordy TXT, które odpowiadają za autoryzacje (SPF, DKIM, DMARC).

Np. ten SPF

demo1.pl. 3600 TXT	"v=spf1 a ​mx ip4:185​.242.134.7​3 include:​spf.mx1.hi​tme.net.pl​ include:_​spf.google​.com -all"

Dodajemy nowy rekord SPF.

@ IN TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

rekord spf Panel Hostingowy DirectAdmin. Dodajemy rekord SPF dla Google.

 

mx dla google Panel Hostingowy DirectAdmin. Rekordy dla Google.

 

Generowanie DKIM.

W panelu google apps musimy wygenerować klucz DKIM.

Aplikacje > Google Apps > Gmail > Uwierzytelniaj pocztę e-mail.

Wybieramy domenę i klikamy wygeneruj nowy rekord.
Dodajemy go następnie również jako nowy rekord TXT.

Powinien wyglądać mniej więcej tak:

Nazwa: x._domainkey Typ: TXT Rekord:

"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq3pJuXIGVvcAKXJCe+Z+i0OEhdj18RXumim0G1DEvltXqDD4Locnh5DDiU2Ub6D80nLGe8TItwQcGGuqUG969HrxXLtEImqNtdj+SkOZo71btHDqNRxoMfZCm7aENOkrdfpBbgyKNnDfWNk/qYHUP4AHZ6oVtiRsVCDaHiDJKQ+J9A8h7Gj13th/w3HfznX52dGgIo9PAIJn41ayBPY2LrirHe6E6nm1UQBVxtcDNlgIK8LuBikp2ualxfEqQOCcOgqgtyHCkVUP+ZaxF4UYkNq3tXLFPmXp2yBVBpdThd/R+7l9+aH1Np5qUaP14up0AHRU7Adu5u09kiL1Il/PmQIDAQAB"

Dodajemy również rekord tekstowy DMARC:

@ TXT "v=DMARC1; p=quarantine; pct=100; rua=mailto:postmaster@twoja_domena.com"

Szczegóły: https://support.google.com/a/answer/2466580