Przejdź do głównej zawartości

Zmiany w pliku .htaccess

Ten artykuł opisuje jak samodzielnie zmieniać wartości dla PHP m.in. takie jak upload_max_filesize post_max_size czy max_input_vars w pliku .htaccess domeny.

Wielokrotnie przyjdzie nam wprowadzać pewne niestandardowe zmiany w konfiguracji Apache lub PHP dla naszej domeny. Wprowadzenie tych zmian najczęściej umożliwia wprowadzenie stosownych dyrektyw (tj. kodu) w pliku .htaccess.

Przykładowy plik .htaccess znajduje się w katalogu głównym domeny np.

/domains/mojadomena.pl/public_html/.htaccess
informacja

Jeśli plik .htaccess nie istnieje - możemy go utworzyć.

Przeczytaj nasz poradnik Jak edytować i tworzyć pliki za pomocą panelu DirectAdmin.

Zmiana upload_max_filesize

Aby zmienić maksymalny rozmiar przesyłanego pliku dla swojej witryny internetowej ustaw limit upload_max_filesize. Uniemożliwisz użytkownikom przesyłanie dużych plików do Twojej witryny jeśli te będą wieksze niż ustalony limit.

Jeśli chcemy ustawić limit na 256MB, dodajemy taką linijkę do pliku .htaccess:

php_value upload_max_filesize 256M

Pamiętajmy o literce M na końcu wartości liczbowej.

Po czym zapisujemy plik i sprawdzamy wartość.

Zmiana post_max_size

Kolejną dyrektywą słuzącą do ustawiania limitów przesyłu jest post_max_size ustawia ona maksymalny rozmiar dla wszystkich danych treści POST. Nie ma znaczenia, czy wysyłasz plik JSON, obrazki czy pliki mp3, to wszystkie dane dotyczące treści POST. Mało tego, sumują się one jeśli wysyłasz kilka plików na raz.

uwaga

Do poprawnego działania ustaw tę wartość nieco większą niż upload_max_filesize.

Jeśli chcemy ustawić limit na 512MB, dodajemy taką linijkę do pliku .htaccess:

php_value post_max_size 512M

Pamiętajmy o literce M na końcu wartości liczbowej.

Po czym zapisujemy plik i sprawdzamy wartość.

Zmiana max_input_vars

Czasami niektóre skrypty lub CMS jak WordPress czy PrestaShop potrzebują zwiększenia limitu przesyłanych zmiennych typu POST lub GET. Wartość tą możemy również zwiększyć poprzez dodanie odpowiedniej dyrektywy w pliku .htaccess.

Jeśli chcemy ustawić limit max_input_vars na 20000, dodajemy taką linijkę do pliku .htaccess:

php_value max_input_vars 20000

Po czym zapisujemy plik i sprawdzamy wartość.

Memory limit w PHP

Jeśli Twoje skrypty PHP potrzebują do działania więcej pamięci RAM limit możesz zwiększyć za pomocą dyrektywy memory_limit.

Jeśli chcemy ustawić limit memory_limit na 512 MB, dodajemy taką linijkę do pliku .htaccess:

php_value memory_limit 512M
uwaga

Literka na końcu. Zwróć uwagę na literkę na końcu liczby. Dostępne opcje to K (dla kilobajtów), M (dla megabajtów) i G (dla gigabajtów) i wszystkie nie uwzględniają wielkości liter. Wszystko inne zakłada bajty. 1M to jeden megabajt lub 1048576 bajtów. 1K to jeden kilobajt lub 1024 bajty.

Zapisujemy, a następnie potwierdzamy wartość.

Jak sprawdzić wartości PHP w phpinfo()

Aby sprawdzić aktualne wartości dla PHP i potwierdzić zmianę najpewniejszym sposobem jest wywołać funkcję phpinfo() na serwerze. Jak sprawdzić phpinfo?

Tworzymy w katalogu domeny nowy plik o nazwie np. info.php.

W tym pliku wklejamy poniższy kod.

<?php
phpinfo();
?>

Następnie odwiedzamy w przeglądarce adres http://<nasza domena>/info.php

Przeczytaj nasz poradnik Jak edytować i tworzyć pliki za pomocą panelu DirectAdmin.

Zawartość pliku .htaccess:

htaccess php value Nasze wartości PHP w pliku .htaccess

Aktualne wartości na serwerze zwracane przez phpinfo:

phpinfo wynik Aktualne wartości, które wyświetla phpinfo

Dzięki temu wiemy że wszystko jest wprowadzone poprawnie.