Przejdź do głównej zawartości

Czy mogę zmienić parametry my.cnf?

Tak.

Plik my.cnf znajduje się w /etc/my.cnf

Aby go edytować należy zalogować się przez SSH na konto root.

Plik otwieramy komendą:

nano /etc/my.cnf

Zmieniamy lub dopisujemy parametry tam obecne i zapisujemy plik klikając F2, następnie Y i ctrl+m.

Teraz trzeba zrestartować nasz serwer komendą:

service mysqld restart

Przykład:

[root@da4824 ~\]# service mysqld restart
Shutting down MySQL.. SUCCESS!
Starting MySQL. SUCCESS!
[root@da4824 ~\]#

Możemy to również zrobić przez panel DirectAdmin logując się na konto administratora (np. admin) i przechodząc do (1) "Monitor Usług" .

directadmin monitor usług Panel DirectAdmin. Monitor usług.

Następnie z listy odszukujemy mysqld i z prawej strony klikamy w plusik (+) i wybieramy "Uruchom ponownie" .

directadmin zarządzanie usługami Panel DirectAdmin. Monitor usług.

Po restarcie nasz serwer mysql załadował parametry wprowadzone w pliku.