Przejdź do głównej zawartości

Import i eksport bazy danych przez SSH (hosting VPS)

Aby zaimportować lub wyeksportować duże bazy danych najlepiej użyć komend z poziomu SSH.

Logujemy się na konto przez SSH (np. Na konto root).

Export bazy danych.

Przechodzimy do katalogu gdzie ma znaleźć się plik.

cd /home/user/domains/public_html/bazadanych

Teraz wykonujemy zrzut:

mysqldump -uUŻYTKOWNIK -pHASŁO BAZADANYCH > backup.sql

UŻYTKOWNIK – podajemy użytkownika mysql (pomiędzu -u a użytkownikiem nie ma spacji)

HASŁO – podajemy hasło użytkownika mysql (pomiędzy -p a hasłem nie ma spacji)

BAZA DANYCH – podajemy nazwę bazy danych, którą chcemy zrzucić

backup.sql – nazwa pliku sql do którego będziemy zrzucać dane (zostanie on automatycznie utworzony)

informacja

Jeżeli nie pojawią nam żadne błędy znaczy że export wykonał się prawidłowo.

ważne

Uwaga! - Tworząc plik z konta root może się zdarzyć że pliku nie będzie można pobrać. W tym celu należy wykonać jeszcze komendę "chown user backup.sql". Jako user wpisać użytkownika (z DirectAdmina) u którego znajduje się plik (można to wyczytać np. ze ścieżki /home/user (użytkownik DA)/dalsza/scieżka.

Import bazy danych.

Aby zaimportować plik sql do bazy danych przechodzimy do folderu gdzie znajduje się plik sql (możemy go wrzucić np. Przez program FTP).

cd /home/user/domains/public_html/bazadanych

A teraz wykonamy import:

mysql -uUŻYTKOWNIK -pHASŁO BAZADANYCH < backup.sql

UŻYTKOWNIK – podajemy użytkownika mysql (pomiędzu -u a użytkownikiem nie ma spacji)

HASŁO – podajemy hasło użytkownika mysql (pomiędzy -p a hasłem nie ma spacji)

BAZADANYCH – podajemy nazwę bazy danych, którą chcemy zrzucić

backup.sql – nazwa pliku sql do którego będziemy zrzucać dane (zostanie on automatycznie utworzony)

informacja

Gdy nie są wyświetlane żadne błędy, oznacza to, iż import został zakończony pomyślnie.