Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać zadanie cron? Czasowe uruchamianie skryptu.

Jak skorzystać z funkcji Harmonogramu Zadań, który w systemach linux nazywany jest cron.

Zaloguj się na swoje konto użytkownika w panelu DirectAdmin i przejdź do Zadania Cron.

cron directadmin Zadania Cron w DirectAdmin.

Następnie kliknij w "Utwórz zadanie CRON" aby dodać nowy wpis w Harmonogramie Zadań.

cron nowy wpis Dodaj nowy wpis w CRON.

Ustaw właściwości dla nowego zadania CRON, tj. czas uruchomienia i adres skryptu, który ma się uruchomić.

komenda w cron Nowy wpis w CRON. Podajemy dane czasowe oraz komendę.

1 - Wskaż czas w jakim ma być uruchamiany skrypt.

info

Dopuszczalne wartości to liczby oraz znak *.

Możesz podać dokładne czasy oddzielone przecinkami. np.: 1,2,3 (minuty 1,2 i 3)

Możesz podać przedziały czasu stosując myślnik, np.: 5-7 (od 5 do 7 minuty)

Możesz podać przedziały używając gwiazdki i slash'a, np. */2 (co 2 minuty)

Możesz łączyć wszystkie sposoby, aby stworzyć bardziej precyzyjne terminarze, np. 1,5,11-15,30-59/2 ( 1, 5, od 11 do 15 minuty i pomiędzy 30 a 59 minutą co dwie minuty)

2 - Podaj komendę (adres skryptu do wykonania).

info

Dobrym nawykiem jest podawanie pełnych ścieżek do skryptów. Tyczy się to również komend systemowych, jeśli je znamy, w przeciwnym wypadku używamy dostępnych systemowych aliasów.

przykładowa komenda:

cd /home/adam/domains/demo1.pl/public_html/; /usr/local/bin/php skrypt.php

Uruchomi skrypt.php znajdujący się w głównym katalogu domeny tj. public_html/skrypt.php, korzystając z domyślnej wersji PHP na serwerze.

tip

Zalecamy dodatkowo kliknięcie "Bez powiadomienia ne e-mail" jeżeli skrypt będzie się często wykonywał. Na końcu skryptu zostanie dopisany kod >/dev/null/ 2>&1. Duża ilość wiadomości może zapełnić nam dość szybko cały serwer.

3 - Kliknij "Utwórz"