Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać zadanie cron? Czasowe uruchamianie skryptu.

Jak skorzystać z funkcji Harmonogramu Zadań, który w systemach linux nazywany jest cron.

CRON to systemowy program w systemach operacyjnych opartych na Unix/Linux, który umożliwia automatyczne wykonywanie określonych zadań w ustalonych interwałach czasowych lub w określone dni tygodnia/miesiąca. Harmonogram zadań CRON jest szczególnie przydatny do wykonywania regularnych, powtarzalnych zadań, takich jak wykonywanie kopii zapasowych, aktualizacje systemu, wysyłanie raportów, itp.

wskazówka

Poradnik zadziała również w usłudze Hostingu WWW.

Zaloguj się na swoje konto użytkownika w panelu DirectAdmin i przejdź do Zadania Cron.

cron directadmin Zadania Cron w DirectAdmin.

Następnie kliknij w "Utwórz zadanie CRON" aby dodać nowy wpis w Harmonogramie Zadań.

cron nowy wpis Dodaj nowy wpis w CRON.

Ustaw właściwości dla nowego zadania CRON, tj. czas uruchomienia i adres skryptu, który ma się uruchomić.

komenda w cron Nowy wpis w CRON. Podajemy dane czasowe oraz komendę.

1 - Wskaż czas w jakim ma być uruchamiany skrypt.

informacja

Dopuszczalne wartości to liczby oraz znak *.

Możesz podać dokładne czasy oddzielone przecinkami. np.: 1,2,3 (minuty 1,2 i 3)

Możesz podać przedziały czasu stosując myślnik, np.: 5-7 (od 5 do 7 minuty)

Możesz podać przedziały używając gwiazdki i slash'a, np. */2 (co 2 minuty)

Możesz łączyć wszystkie sposoby, aby stworzyć bardziej precyzyjne terminarze, np. 1,5,11-15,30-59/2 ( 1, 5, od 11 do 15 minuty i pomiędzy 30 a 59 minutą co dwie minuty)

cron przykłady CRON przykłady czasu.

Podaj komendę (adres skryptu do wykonania).

informacja

Dobrym nawykiem jest podawanie pełnych ścieżek do skryptów. Tyczy się to również komend systemowych, jeśli je znamy, w przeciwnym wypadku używamy dostępnych systemowych aliasów.

przykładowa komenda:

cd /home/adam/domains/demo1.pl/public_html/; /usr/local/bin/php skrypt.php

Uruchomi skrypt.php znajdujący się w głównym katalogu domeny tj. public_html/skrypt.php, korzystając z domyślnej wersji PHP na serwerze.

wskazówka

Zalecamy dodatkowo kliknięcie "Bez powiadomienia ne e-mail" jeżeli skrypt będzie się często wykonywał. Na końcu skryptu zostanie dopisany kod >/dev/null/ 2>&1. Duża ilość wiadomości może zapełnić nam dość szybko cały serwer.

3 Na koniec - Kliknij "Utwórz"

Testowanie CRON, konkretna wersja PHP

Skrypt do przetestowania w usłudze hostingu WWW. Utwórz sobie plik wersja.php z kodem:

<?php
$phpVersion = phpversion();
$filename = 'php_wersja.txt';
$fileContent = "Wersja PHP: " . $phpVersion;
$fileHandle = fopen($filename, 'w');
if ($fileHandle) {
fwrite($fileHandle, $fileContent);
fclose($fileHandle);
}
?>

a wpis CRON dodaj na przykładzie:

*/5 *   *   *   *   cd /home/adam/domains/demo.pl/public_html/; /usr/local/bin/php wersja.php >/dev/null 2>&1

Po upływie 5 minut utworzy się plik tekstowy o nazwie php_wersja.txt, który możesz odczytać.

php_wersja.txt
Wersja PHP: 8.1.11

teraz zmienimy polecenie php na inną wersję:

*/5 *   *   *   *   cd /home/adam/domains/demo.pl/public_html/; /opt/alt/php74/usr/bin/php wersja.php >/dev/null 2>&1
php_wersja.txt
Wersja PHP: 7.4.32