Przejdź do głównej zawartości

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin?

Po aktywacji serwera VPS z panelem DirectAdmin, aby zalogować się do panelu postępuj zgodnie z poniższym opisem.

  • Przejdź na stronę http://daXXXX.serwervps.pl:2222

(w miejsce XXXX podstawiamy numer naszej maszyny z wiadomości aktywacyjnej)

  • (1) Uzupełnij pole Użytkownik wartością admin.
  • (2) Uzupełnij pole Hasło hasłem otrzymanym w wiadomości aktywacyjnej.
  • (3) Kliknij na przycisk zaloguj.

directadmin logowanie Logowanie do panelu DirectAdmin.

Dla pozostałych użytkowników postępowanie jest analogiczne jak powyżej, zmianie ulega jedynie użytkownik i hasło.

informacja

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła dla administratora po pierwszym logowaniu.

Zbyt wiele prób podania błędnych danych dostępowych może spowodować zablokowaniem adresu IP. W takiej sytuacji wymagany będzie kontakt z pomocą.