Przejdź do głównej zawartości

Jak zwiększyć dzienny limit wysyłanych wiadomości e-mail na serwerze DirectAdmin?

Jednym z mechanizmów zapobiegania rozsyłania SPAMu są dzienne limity wysyłanych wiadomości e-mail na serwerze. Domyślne ustawienia spełniają potrzeby większości użytkowników, niemniej jednak możemy odpowiednio zoptymalizować to ustawienie wedle potrzeb.

 • Aby je zmienić logujemy się do panelu DirectAdmin.
 • (1) Podajemy nazwę użytkownika.
 • (2) Podajemy hasło.
 • (3) Klikamy w przycisk logowania.
 • (4) Na pulpicie upewniamy się że poziom dostępu jest przełączony na Administrator.

directadmin logowanie Logowanie do panelu DirectAdmin. Poziom dostępu Administratora.

Zmiana dla wszystkich użytkowników.

Aby ustawić dzienny limit wysyłanych wiadomości e-mail dla wszystkich użytkowników serwera DirectAdmin:

 • w sekcji "Zarządzanie serwerem" wybieramy (1) "Ustawienia administracyjne" .

directadmin ustawienia admin Panel DirectAdmin. Ustawienia administracyjne.

 • Wybieramy zakładkę (1) "Ustawienia poczty E-mail" .
 • (2) możemy ustawić zarówno dzienny limit wysyłanych maili dla wszystkich kont użytkownika jak i oddzielnie limit ilości wysyłanych maili per konto e-mail, możemy określić czy użytkownik będzie mógł nadpisać określony tutaj dzienny limit per konto e-mail oraz czy chcemy korzystać z list RBL
 • Po wprowadzeniu wymaganych zmian klikamy na przycisk (3) "Zapisz" .

directadmin ustawienia mail Panel DirectAdmin. Ustawienia administracyjne e-mail.

Gotowe.

informacja

Zmiany wprowadzone w opisany powyżej sposób zmieniają limity globalnie dla wszystkich użytkowników na serwerze. Aby zwiększyć limity konkretnemu użytkownikowi robimy to w sposób opisany poniżej.

Zmiana dla wybranego użytkownika.

 • Z listy Wszystkich użytkowników serwera wybieramy interesujące nas konto, klikając na jego nazwę.

directadmin lista użytkowników Panel DirectAdmin. Lista Użytkowników serwera.

 • (1) Wysłane listy E-mail - zmieniamy limit klikając w ikonkę pióra (edycja) .

directadmin limit mail Panel DirectAdmin. Liczba e-mail per użytkownik.

Panel DirectAdmin. Zmiana limitu wysyłanych e-mail.

 • (1) Ustalamy limit liczbowy per dzień.
 • (2) Klikamy "Zapisz" .

directadmin limit wiadomości Panel DirectAdmin. Ustawienie liczby limitu wysyłanych wiadomości e-mail.

Przywracanie wartości domyślnych.

Jeśli chcemy przywrócić domyślne wartości ilości wysyłanych maili użytkowników wystarczy że w powyższym miejscu klikamy na przycisk (1) "Przywróć do domyślnych" .

directadmin domyślny limit mail Panel DirectAdmin. Przywracanie limitów domyślnych dla wysyłki e-mail użytkownika.