Przejdź do głównej zawartości

Import bazy danych przez SSH

W pierwszym kroku musimy wrzucić plik .sql na serwer FTP np. przez FileZille, WinSCP lub innego klienta FTP.

W konsoli SSH przechodzimy do katalogu gdzie jest nasz plik

cd /sciezka/do/katalogu w którym jest plik.sql ze zrzutem naszej bazy danych.

Wykonujemy komendę importu:

mysql --user nasz_użytkownik -p nazwa_bazy_danych < plik.sql

zamieniając nasz_użytkownik oraz nazwa_bazy_danych na nasze wartości.

Zostaniemy jeszcze poproszeni o wpisanie hasła użytkownika. Wpisujemy hasło i klikamy Enter.

Po chwili plik zostanie zaimportowany do bazy danych.