Przejdź do głównej zawartości

Zmiana wersji oraz modułów PHP.

Zmiana wersji PHP dla domeny.

informacja

Domyślną wersją PHP jest 7.4. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

Aby zmienić wersję PHP dla kont WWW musimy się zalogować do konta DirectAdmin.

wskazówka

Wybór wersji PHP pozwala na zmianę dostępnych modułów dla wskazanej wersji parsera.

W sekcji "Dodatkowe funkcje" wybieramy "Select PHP version"

zmiana php Zmiana wersji dla PHP w panelu DirectAdmin.

zmiana wersji php Zmiana wersji PHP oraz modułów.

Wybieramy wersję PHP z listy rozwijalnej, a następnie klikamy "Ustaw jako bieżącą" . Gotowe.

Zmiana modułów dla PHP.

informacja

Zmiana modułów dla domyślnej, natywnej wersji PHP serwera nie jest możliwa. Aby móc zarządzać modułami PHP, musimy wpierw aktywować wersję PHP z innego źródła, inną, niż domyśla wersja używana na serwerze, w ten sposób zostanie utworzony odpowiedni profil PHP.

Moduły PHP Wybór modułów dla wybranej wersji PHP.

Następnie wybieramy z listy moduły, które mają być włączone. (zaznaczony – włączony, odznaczony – wyłączony).

informacja

Ustawienia zapisują się w czasie rzeczywistym.

Przykładowe dostępne moduły dla PHP

Poniżej zamieszczamy przykładową listę modułów dla PHP 7.4.

warning

Liczba dostępnych modułów może się różnić w zależności od wybranej wersji PHP.

40-leveldb, 40-snuffleupagus, 40-vld, amqp, apcu, bcmath, brotli, dba, dbase, dom, eio, enchant, ffmpeg, fileinfo, gd, gearman, gender, geoip, geos, gmagick, gnupg, grpc, http, igbinary, imagick, imap, inotify, intl, ioncube_loader, jsmin, json, ldap, luasandbox, lzf, mailparse, mbstring, mcrypt, memcache, memcached, mongodb, mysqli, mysqlnd, nd_mysqli, nd_pdo_mysql, newrelic, oauth, oci8, odbc, opcache, pdf, pdo, pdo_dblib, pdo_firebird, pdo_mysql, pdo_oci, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pdo_sqlsrv, pgsql, phalcon4, phalcon5, phar, posix, propro, pspell, psr, raphf, redis, rrd, snmp, soap, sockets, sodium, solr, sourceguardian, sqlsrv, ssh2, stats, swoole, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tideways_xhprof, tidy, timezonedb, trader, uploadprogress, uuid, vips, xdebug, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, yaml,

zmiana wersji php Przykładowe moduły dostępne dla PHP 7.4.

Zmiana wersji PHP dla katalogu (.htaccess).

Zmiana wersji PHP na hostingu WWW możliwa jest odrębnie dla każdej ze stron, a nawet dla każdego z folderów.

Jeśli dla danego folderu nie zdefiniowano wersji PHP to ustawienia dziedziczone są z folderu nadrzędnego.

Jak to zrobić?

W katalogu ze stroną (folder public_html/ lub private_html/) należy utworzyć plik o nazwie .htaccess

W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:

PHP 8.2

AddHandler application/x-httpd-php82 .php

PHP 8.1

AddHandler application/x-httpd-php81 .php

PHP 8.0

AddHandler application/x-httpd-php80 .php

PHP 7.4

AddHandler application/x-httpd-php74 .php

PHP 7.3

AddHandler application/x-httpd-php73 .php

PHP 7.2

AddHandler application/x-httpd-php72 .php

PHP 7.1

AddHandler application/x-httpd-php71 .php

PHP 7.0

AddHandler application/x-httpd-php70 .php

PHP 5.6

AddHandler application/x-httpd-php56 .php

PHP 5.5

AddHandler application/x-httpd-php55 .php

PHP 5.4

AddHandler application/x-httpd-php54 .php

PHP 5.3

AddHandler application/x-httpd-php53 .php
informacja

Zmiany wprowadzane w plikach .htaccess mają skutek natychmiastowy. W niektórych przypadkach konieczne może być odczekanie 10 minut na przebudowanie pamięci cache.