Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie bazy danych i użytkownika MySQL

Jak utworzyć nową bazę danych mySQL za pomocą panelu DirectAdmin?

 

Logujemy się do panelu DirectAdmin i przechodzimy do Zarządzanie MySQL.

Zarządzanie MySQL Zarządzanie MySQL z poziomu DirectAdmin - Tworzenie nowej bazy.

Utworzymy nową czystą bazę danych.

Klikamy w "Utwórz nową bezę danych"

 

Nowa baza MySQL Utworzenie nowej czystej bazy danych.

(1) Wpisujemy nazwę nowej bazy danych, użytkownik może, aczkolwiek nie musi - pozostać o takiej samej nazwie jak baza.

(2) Generujemy losowe hasło (*zalecane)

(3) Tym przyciskiem możemy podejrzeć jakie hasło zostało wygenerowane

Tworzenie bazy MySQL Nazwa nowej bazy i generowanie hasła.

Na końcu klikamy w przycisk "Utwórz bazę danych" .

Zostanie utworzona baza danych mySQL i użytkownik.

warning

Wyświetli się okno modalne, podsumowujące utworzenie bazy danych i wyświetlające wszystkie parametry do połączenia z bazą danych, które trzeba sobie w tym miejscu zanotować.

Podsumowanie utworzenia bazy MySQL Podsumowanie utworzenia nowej bazy danych i użytkownika. Dane do logowania. Zapisujemy te dane.

Teraz możemy już instalować nasze skrypty oparte o bazy danych MySQL używając zapisanych danych do połączenia z bazą.