Przejdź do głównej zawartości

SSL - konfiguracja private_html - public_html

Aby skonfigurować foldery dla strony opartej o certyfikat SSL:

Logujemy się do panelu DirectAdmin i przechodzimy do Pulpit / Zarządzanie domenami.

Panel DirectAdmin Panel DirectAdmin i Zarządzanie domenami.

Następnie wybieramy interesującą nas domenę, aby wejść w jej ustawienia.

Modyfikacja domeny Wejście w Ustawienia dla wybranej Domeny w DirectAdmin. Modyfikacja domeny.

Przechodzimy do Konfiguracji private_html dla tej domeny.

Private html Konfiguracja private_html dla domeny

Wybieramy pożądane zachowanie dla struktury katalogów.

Opcje private html Opcje private_html dla domeny.

Dwie opcje:

Opcja 1

Strona po https: serwowana jest tylko z katalogu private_html

informacja

Przydatne w wariancie, w którym chcemy posiadać dwie różne witryny, np. w katalogu private_html chcemy posiadać witrynę z SSL, a w katalogu public_html chcemy posiadać inną witrynę, inne pliki ale bez SSL. Obie witryny będą w tej samej domenie.

Opcja 2

Ta sama witryna jest dostępna z public_html zarówno po http: jak i https:

informacja

Tu nie rozróżniamy że folderów dla protokołów. Zostanie utworzony link z public_html i po obydwu protokołach będzie się można dostać do strony umieszczonej w public_html

warning

UWAGA! W przypadku wybrania opcji drugiej (2) zostanie usunięta cała zawartość private_html.

Aby wprowadzić zmiany klikamy w przycisk "Zapisz" .