Przejdź do głównej zawartości

Włączanie automatycznej konfiguracji Thunderbirda na serwerze VPS.

Poniższy proces dotyczy włączenia autokonfiguracji dla programu Thunderbird, po poprawnej konfiguracji wystarczy wpisać login i hasło a reszta konfiguracji zostanie ustawiona automatycznie.

Zaczynamy od wygenerowania certyfikatu Let's Encrypt dla hostname i podłączenie go pod DirectAdmina - jak to zrobić opisane jest w artykule https://help.directadmin.com/item.php?id=629

Tworzymy strukturę katalogów i plik konfiguracyjny zawierający szablon konfiguracji dla klienta pocztowego:

mkdir -p /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail
touch /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Następnie edytujemy plik /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml wklejając poniższą zawartość

config-v1.1.xml
<clientConfig version="1.1">
<emailProvider id="da11111.serwervps.pl">
<domain>%EMAILDOMAIN%</domain>
<displayName>%EMAILDOMAIN%</displayName>
<displayShortName>%EMAILDOMAIN%</displayShortName>
<incomingServer type="imap">
<hostname>da11111.serwervps.pl</hostname>
<port>993</port>
<socketType>SSL</socketType>
<authentication>password-cleartext</authentication>
<username>%EMAILADDRESS%</username>
</incomingServer>
<incomingServer type="pop3">
<hostname>da11111.serwervps.pl</hostname>
<port>995</port>
<socketType>SSL</socketType>
<authentication>password-cleartext</authentication>
<username>%EMAILADDRESS%</username>
</incomingServer>
<outgoingServer type="smtp">
<hostname>da11111.serwervps.pl</hostname>
<port>465</port>
<socketType>SSL</socketType>
<authentication>password-cleartext</authentication>
<username>%EMAILADDRESS%</username>
</outgoingServer>
</emailProvider>
</clientConfig>

komenda:nano -w /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Oczywiście zmieniamy wszystkie wystąpienia da11111.serwervps.pl na właściwe - są to linie 2, 7, 14, 21.

Kopiujemy plik httpd-alias.conf do customowych konfiguracji custombuild za pomocą poniższego polecenia:

Kopiowanie pliku httpd-alias.conf

cp -rfp /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-alias.conf

Edytujemy plik /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-alias.conf dodając następującą zawartość:

Alias /.well-known/autoconfig /var/www/html/.well-known/autoconfig

komenda: nano -w /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-alias.conf

Na koniec przebudowujemy pliki konfiguracyjne za pomocą poniższych poleceń:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

To wszystko. Od teraz przy dodawaniu nowego konta pocztowego w Thunderbird program automatycznie skonfiguruje z użyciem hostname jako serwera SMTP / POP3 / IMAP w zależności od potrzeb.