Przejdź do głównej zawartości

Jak uruchomić adresy z obsługą separatora (tzw. e-mail subaddressing) w DirectAdmin.

Jeśli chcemy włączyć obsługę aliasów typu jasio+hitme@domena.pl czyli tzw. e-mail subaddressing wykonujemy to w następujący sposób:

Zaczynamy od pobrania aktualizacji CustomBuild czyli:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build clean
./build update
./build versions

Sprawdzamy czy jest nowa wersja exim (będzie stosowna informacja po ostatnim poleceniu, jeśli tak to go aktualizujemy poleceniem:

./build exim

Ostatnie polecenie przebudowuje configi exim proponujemy je wykonać niezależnie od dostępności aktualizacji exim.

Następnie otwieramy plik /etc/exim.conf i sprawdzamy czy w sekcji #forwarder exists znajduje się wpis: .include_if_exists /etc/exim/local_part_suffix.conf przykładowa sekcja może wyglądać np. tak:

exim.conf
#forwarder exists
#user exists
virtual_user_unseen:
driver = accept
condition = ${if exists{/etc/virtual/${domain}/passwd}{1}{0}}
condition = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/virtual/${domain}/aliases}{1}{0}}
condition = ${perl{save_virtual_user}}
domains = lsearch;/etc/virtual/domainowners
group = mail
.include_if_exists /etc/exim/local_part_suffix.conf
retry_use_local_part
transport = dovecot_lmtp_udp
unseen

#forwarder exists

jeśli tak jest jak powyżej wychodzimy z exim.conf i czytamy dalej, jeśli nie to prawdopodobnie brakuje nam spamblockera lub któregoś z jego składników.

Instalujemy go zgodnie z tym poradnikiem https://help.directadmin.com/item.php?id=576 po czym sprawdzamy ponownie powyższą sekcję

Teraz tworzymy katalog /etc/exim/ i plik /etc/exim/local_part_suffix.conf więc wykonujemy polecenia:

mkdir -p /etc/exim/
touch /etc/exim/local_part_suffix.conf
nano -w /etc/exim/local_part_suffix.conf

wklejamy następującą zawartość do nowo utworzonego pliku:

local_part_suffix = +* : _* :.*
local_part_suffix_optional

W powyższym przykładzie wszystko co za znakiem + znakiem _ lub .  (kropki) będzie traktowane jako separator innymi słowy adres typu j.a.s@hitme.pl i jas@hitme.pl to jeden i ten sam adres.

Wystarczy teraz zrestartować exim i adresy z powyższymi separatorami zaczną działać - czyli wykonujemy polecenie:

systemctl restart exim