Przejdź do głównej zawartości

Przekierowania przez htaccess

Poniżej znajduje się lista różnych przekierowań stosowanych przez .htaccess.

warning

Uwaga! Ważne! Jeśli używasz systemu CMS (jak np. WordPress, Joomla itp.) zweryfikuj czy wbudowane ustawienia lub dodatkowe wtyczki nie stosują już przekierowań.

Przekierowanie 301 domeny oraz podstron na inny adres:

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nowa-domena.pl/ [R=301,L]

Przekierowanie 301 domeny na inny adres razem z podstronami jeden do jeden:

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nowa-domena.pl/$1 [R=301,L]

Przekierowanie 301 na inny adres:

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?stara-domena\.pl [NC]
RewriteRule (.*) http://nowa-domena.pl/$1 [R=301,L]

Przekierowanie 301 domeny oraz subdomen na inną domenę:

.htaccess
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^.stara-domena.pl(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nowa-domena.pl/ [R=301,L]

Przekierowanie z domena.pl na www.domena.pl (z www):

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Przekierowanie zwww.domena.pl na domena.pl (bez www):

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Przekierowanie na HTTPS (301):

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Przekierowanie na HTTPS z WWW (301):

.htaccess
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000" env=HTTPS
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.nazwadomeny.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nazwadomeny.pl%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nazwadomeny.pl/$1 [R=301,L]

Przekierowanie na HTTPS (302):

.htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Przekierowanie przez PHP na inny adres:

.htaccess
<?php
header("Location: http://mojanowadomena.pl/index.php");
die();
?>