tło

Skrypt backupu plików i baz MySQL + wysyłka na FTP.

Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2021
Przeczytanie zajmie Ci: 1 min

Skrypt backupu plików z funkcją wysyłania wykonanej kopii zapasowej na zdalny serwer FTP.

Tworzymy plik np.:

nano /home/backup.sh

Wklejamy poniższy skrypt i edytujemy parametry:

DIRS – ścieżka do plików, które mają być backupowane.

MUSER – użytkownik mysql

MPASS – hasło mysql

MHost – host mysql

FTPD – ścieżka zdalna ftp

FTPU – użytkownik ftp

FTPP – hasło ftp

FTPS – host ftp

#!/bin/sh
 
### Ustawienia - sciezki do plików ###
DIRS="/sciezka/plikow/do/backupu"
BACKUP=/tmp/backup.$$
NOW=$(date +"%d-%m-%Y")
DAY=$(date +"%a")
 
### MySQL ###
MUSER="root"
MPASS="pass"
MHOST="localhost"
MYSQL="$(which mysql)"
MYSQLDUMP="$(which mysqldump)"
GZIP="$(which gzip)"
 
### FTP ###
FTPD="/sciezka/zdalna"
FTPU="userftp"
FTPP="password"
FTPS="hostftp.pl"
NCFTP="$(which ncftpput)"
 
### Start Backup for file system ###
[ ! -d $BACKUP ] && mkdir -p $BACKUP || :
 
  FTPD=FTPD"/full"
  FILE="files-$NOW.zip"
  zip -r $BACKUP/$FILE $DIRS
### Start MySQL Backup ###
# Get all databases name
DBS="$($MYSQL -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS -Bse 'show databases')"
for db in $DBS
do
 FILE=$BACKUP/mysql-$db.$NOW-$(date +"%T").gz
 $MYSQLDUMP -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS $db | $GZIP -9 > $FILE
done
 
### Dump backup using FTP ###
#Start FTP backup using ncftp
ncftp -u"$FTPU" -p"$FTPP" $FTPS<<EOF
mkdir $FTPD
mkdir $FTPD/$NOW
cd $FTPD/$NOW
lcd $BACKUP
mput *
quit
EOF
 
### Find out if ftp backup failed or not ###
rm -rf $BACKUP

Skrypt uruchamiamy komendą ./backup.sh .

Czy ten artykuł był pomocny?
0 0 z 0 uznało ten artykuł za pomocny .
Wyświetleń: 12
... ... ...
Czy kawa już zaparzona?

Polecamy nasz BLOG, gdzie publikujemy: #informacje, #poradniki, #tutoriale oraz #nowinki ze świata hostingu.

blog.hitme.pl

Masz pytania? Przeszukaj naszą Bazę Wiedzy