Wciśnij Ctrl/Cmd + P aby wydrukować
bądź zapisać jako PDF.

Konfiguracja Google Apps na hostingu WWW

Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2021
Przeczytanie zajmie Ci: 1 min

Konfiguracja rekordów MX oraz TXT dla usługi Google Apps.

 

Zmiana Rekordów MX.

W tym celu logujemy się do Panelu Hostingu i przechodzimy do konfiguracji za pomocą modułu „Rekordy MX” .

Uwaga! Tych zmian wykonujemy wyjątkowo w Panelu Hosting (DirectAdmin), a nie w Panelu MegaPoczty (DirectAdmin)
rekordy mx

Pane Hostingowy DirectAdmin. Moduł edycji rekordów MX.

(1) Z listy rozwijalnej wybieramy „Google Suite MX” .

(2) Klikamy przycisk „Zapisz” .

rekordy mx

Panel Hostingowy DirectAdmin. Zmieniamy rekordy na szablon Google Suite MX od Google.

 

Zmiany w Strefie DNS.

Teraz musimy przejść do Zarządzania strefą DNS.

dns

Panel Hostingowy DirectAdmin. Zarządzanie DNS.

 

Usuwamy rekordy TXT, które odpowiadają za autoryzacje (SPF, DKIM, DMARC).

Np. ten SPF

demo1.pl. 3600 TXT	"v=spf1 a ​mx ip4:185​.242.134.7​3 include:​spf.mx1.hi​tme.net.pl​ include:_​spf.google​.com -all"

Dodajemy nowy rekord SPF.

@ IN TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
rekordy mx

Panel Hostingowy DirectAdmin. Dodajemy rekord SPF dla Google.

 

rekordy mx

Panel Hostingowy DirectAdmin. Rekordy dla Google.

 

Generowanie DKIM.

W panelu google apps musimy wygenerować klucz DKIM.

Aplikacje > Google Apps > Gmail > Uwierzytelniaj pocztę e-mail.

Wybieramy domenę i klikamy wygeneruj nowy rekord.
Dodajemy go następnie również jako nowy rekord TXT.


Powinien wyglądać mniej więcej tak:

Nazwa: x._domainkey Typ: TXT
Rekord: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq3pJuXIGVvcAKXJCe+Z+i0OEhdj18RXumim0G1DEvltXqDD4Locnh5DDiU2Ub6D80nLGe8TItwQcGGuqUG969HrxXLtEImqNtdj+SkOZo71btHDqNRxoMfZCm7aENOkrdfpBbgyKNnDfWNk/qYHUP4AHZ6oVtiRsVCDaHiDJKQ+J9A8h7Gj13th/w3HfznX52dGgIo9PAIJn41ayBPY2LrirHe6E6nm1UQBVxtcDNlgIK8LuBikp2ualxfEqQOCcOgqgtyHCkVUP+ZaxF4UYkNq3tXLFPmXp2yBVBpdThd/R+7l9+aH1Np5qUaP14up0AHRU7Adu5u09kiL1Il/PmQIDAQAB"

Dodajemy również rekord tekstowy DMARC:

@ TXT "v=DMARC1; p=quarantine\; pct=100\; rua=mailto:postmaster@twoja_domena.com"

Szczegóły: https://support.google.com/a/answer/2466580