tło

Instalacja ownCloud (CentOS).

Możesz skorzystać z tego poradnika jeśli posiadasz: Serwer VPS SSD VPS KVM SSD VPS OpenVZ Serwer Dedykowany
Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2021
Przeczytanie zajmie Ci: 2 min

ownCloud to darmowe oprogramowanie chmury do przechowywania i współdzielenia plików.

Dystrybucja: CentOS 7

 

Przygotowanie środowiska.

Wymagania! ownCloud wymaga Apache, PHP oraz bazy danych. Jeśli nie masz zainstalowanej którejkolwiek z tych usług przejdź najpierw powiązane artykuły.
 • W pierwszej kolejności logujemy się do swojego VPS po SSH np. za pomocą puTTy, na domyślny port 22 i użytkownika 'root’
 • Instalujemy dodatkowe rozszerzenia PHP:
yum install php php-mbstring php-gd php-mcrypt php-pear php-pspell php-pdo php-xml php-mysqlnd php-process php-pecl-zip php-xml php-intl php-zip php-zlib -y
 • Po zainstalowaniu dodatkowych rozszerzeń dla PHP restartujemy usługę Apache poleceniem:
service httpd restart
 • Tworzymy nowe repozytorium dla ownCloud
nano /etc/yum.repos.d/owncloud.repo
 • Wklejamy tam poniższy kod i zapisujemy plik:
[ce_10.1]
name=wnCloud Server Version 10.1.x (CentOS_7)
type=rpm-md
baseurl=http://download.owncloud.org/download/repositories/production/CentOS_7
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.owncloud.org/download/repositories/production/CentOS_7/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
 • Następnie sprawdzamy i odświeżamy listę repozytoriów poleceniami:
yum repolist
yum clean expire-cache

Wynik:

[root@adamhitme ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
ce_10.1                                                 | 2.6 kB 00:00:00
ce_10.1/primary_db                                            | 7.3 kB 00:00:00
repo id                repo name                                      status
base/7/x86_64             CentOS-7 - Base                                   10072
ce_10.1                wnCloud Server Version 10.1.x (CentOS_7)                        2
epel/x86_64              Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64                   13625
extras/7/x86_64            CentOS-7 - Extras                                   498
remi-php73              Remi's PHP 7.3 RPM repository for Enterprise Linux 7 - x86_64             428
remi-safe               Safe Remi's RPM repository for Enterprise Linux 7 - x86_64              4453
updates/7/x86_64           CentOS-7 - Updates                                  2542
repolist: 31620
[root@adamhitme ~]# yum clean expire-cache
Loaded plugins: fastestmirror
Cleaning repos: base ce_10.1 epel extras remi-php73 remi-safe updates
12 metadata files removed
[root@adamhitme ~]#

 

Instalacja ownCloud.

 • Instalujemy ownCloud poleceniem:
yum install owncloud -y
 • Tworzymy bazę danych dla ownCloud, w tym celu używamy polecenia mysql -u root -p i podajemy nasze hasło główne do bazy danych:
create database mojadbowncloud;
 • Pozostając w linii komend mySQL wymyślamy sobie hasło ’wymyslone-haslo’ i tworzymy z nim użytkownika naszej bazy danych dla ownCloud:
create user 'ownclouduser'@'localhost' identified BY 'wymslone-haslo';
grant all privileges on mojadbowncloud.* to ownclouduser@localhost;
flush privileges;
quit

 

Finalizacja instalacji.

 • Następnie uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy http://<adres IP serwera>/owncloud
 • Wyświetli nam się okno konfiguracyjne ownCloud gdzie podajemy  (1) nowy login administratora oraz hasło
 • Rozwijamy sekcję (2) „Zasoby dysku & Baza danych”
 • ownCloud może korzystać z sqlLite ale ponieważ dysponujemy serwerem mySQL (MariaDB) korzystanie z niego będzie efektywniejsze, w tym celu podajemy dane do bazy danych, które utworzyliśmy we wcześniejszym kroku
 • Na koniec klikamy w (5) „Zakończ konfigurację”
owncloud

ownCloud. Zakończenie instalacji. Konfiguracja użytkownika i bazy danych.

 • Po zakończeniu operacji zostaniemy przeniesieni do formularza logowania użytkownika gdzie podajemy naszego utworzonego użytkownika (1)admin” oraz jego hasło, po wprowadzeniu danych logowania i kliknięciu [enter] lub strzałkę oczom naszym ukaże się Panel ownCloud
owncloud

ownCloud. Logowanie i panel.

Gotowe. Więcej opcji konfiguracji samego panelu jest dostępnych w oficjalnej dokumentacji oprogramowania pod adresem https://owncloud.com/contribute/documentation/

Czy ten artykuł był pomocny?
0 0 z 0 uznało ten artykuł za pomocny .
Wyświetleń: 14
... ... ...
Czy kawa już zaparzona?

Polecamy nasz BLOG, gdzie publikujemy: #informacje, #poradniki, #tutoriale oraz #nowinki ze świata hostingu.

blog.hitme.pl

Masz pytania? Przeszukaj naszą Bazę Wiedzy