tło

Instalacja i prosta konfiguracja proxy Squid (Debian).

Możesz skorzystać z tego poradnika jeśli posiadasz: Serwer VPS SSD VPS KVM SSD VPS OpenVZ Serwer Dedykowany
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2021
Przeczytanie zajmie Ci: 2 min

Serwery proxy pozwalają na przekierowanie swojego ruchu sieciowego przez serwer VPS, pozwala to np. ukryć swój adres IP. Tu zajmiemy się tylko bazową konfiguracją proxy dla zapoznania z tematem. 

 

Dystrybucja: Debian 10

 • W pierwszej kolejności logujemy się do swojego VPS po SSH np. za pomocą puTTy, na domyślny port 22
 • Następnie po zalogowaniu na konto ’root’ wydajemy polecenie aktualizacji listy pakietów poleceniem:
apt-get update

Wynik:

root@adamhitme:~# apt-get update
Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
Reading package lists... Done

 

Instalacja squid (proxy).

 • Instalujemy pakiet squid
apt install squid
 • Kopia zapasowa konfiguracji (na wszelki wypadek)
cd /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak
 • Utworzymy sobie nowy plik z naszą konfiguracją
nano /etc/squid/conf.d/mojeproxy.conf
 • Zawartość pliku:
# 1. pozwalamy tylko adresom IP z pliku
acl allowed_ips src "/etc/squid/allowed_ips.txt"
http_access allow allowed_ips

# 2. włączamy autoryzacje login/haslo
auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid/htpasswd
auth_param basic realm proxy
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
http_access allow authenticated
Możemy wybrać, której metody chcemy używać. Nieużywane linijki metody 1. lub 2. możemy zakomentować znakiem ’#’.
 • Następnie jeśli posiadamy stały publiczny adres IP w swoim komputerze, dodajemy je do listy w pliku allowed_ips.txt pozwoli to na łączenie z proxy się tylko z tego adresu IP
 • Teraz dodamy autoryzację usera i hasło do naszego proxy. W tym miejscu wymyślamy sobie własną nazwę użytkownika oraz hasło. 
Użytkownik: janekproxy
Hasło: J1an34k!
 • wpisujemy użytkownika i hasło w polecenie:
printf "janekproxy:$(openssl passwd -crypt 'J1an34k!')\n" | sudo tee -a /etc/squid/htpasswd
 • Na koniec restartujemy usługę proxy
systemctl restart squid
 • Możemy sprawdzić status usługi poleceniem systemctl status squid
root@adamhitme:/etc/squid# systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2021-07-23 13:41:55 CEST; 11min ago
   Docs: man:squid(8)
 Process: 2672 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 2675 ExecStart=/usr/sbin/squid -sYC (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2676 (squid)
  Tasks: 4 (limit: 4915)
  Memory: 17.6M
  CGroup: /system.slice/squid.service
      ├─2676 /usr/sbin/squid -sYC
      ├─2678 (squid-1) --kid squid-1 -sYC
      ├─2679 (logfile-daemon) /var/log/squid/access.log
      └─2680 (pinger)

Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Max Swap size: 0 KB
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Using Least Load store dir selection
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Set Current Directory to /var/spool/squid
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Finished loading MIME types and icons.
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: HTCP Disabled.
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Pinger socket opened on FD 14
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Squid plugin modules loaded: 0
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Adaptation support is off.
Jul 23 13:41:55 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: Accepting HTTP Socket connections at local=[::]:3
Jul 23 13:41:56 adamhitme.serwervps.pl squid[2678]: storeLateRelease: released 0 objects
Jeśli używamy jakiejkolwiek zapory (firewall) należy pamiętać o odblokowaniu portu TCP: 3128 

Konfiguracja Firefox.

Następnie w zależności od aplikacji z jakiej korzystamy, np. przeglądarki musimy skonfigurować w niej połączenie proxy. w przypadku Mozilla Firefox dokonujemy tego w ustawieniach, sekcja 'Konfiguracja sieci’, połączenie, ręczna konfiguracja serwera proxy. W polu Serwer proxy http wpisujemy adres IP naszego serwera VPS, zaś w polu port 3128.

proxy

Squid Proxy. Konfiguracja Mozilla Firefox.

Teraz połączenie będzie tunelowanie przez nasz serwer VPS.

Możemy to sprawdzić po naszym publicznym IP na stronie https://ip.hitme.pl

Czy ten artykuł był pomocny?
0 0 z 0 uznało ten artykuł za pomocny .
Wyświetleń: 25
... ... ...
Czy kawa już zaparzona?

Polecamy nasz BLOG, gdzie publikujemy: #informacje, #poradniki, #tutoriale oraz #nowinki ze świata hostingu.

blog.hitme.pl

Masz pytania? Przeszukaj naszą Bazę Wiedzy