Aby dodać nową domenę i utworzyć strefę DNS dla naszych usług VPS musimy zalogować się do panelu VPS.
Następnie przechodzimy do DNS:

W dolnej części jest miejsce na wpisanie naszej nowej domeny:

Po dodaniu domeny przekierowujemy DNSy naszej domeny na podane w panelu:


Dodawanie rekordów:
Aby dodać nowy rekord przechodzimy do "Manage".

Pokaże nam się lista rekordów z podziałem na ich rodzaj:

Opis:NS – rekordy DNS
A – rekordy kierujące nazwę na adres IP (przekierowanie adresu na dane IP)
AAAA – rekordy kierujące na adresy Ipv6
MX – rekordy poczty e-mail
CNAME – rekordy kierujące adresy na inne adresy fizyczne np. Www.domena.pl > domena.pl
TXT – rekordy tekstowe w których możemy skonfigurować np. Ustawienia poczty.
SRV – rekordy serwerów. Wykorzystywane np. Do przekierowania nazwy / domeny na konkretną usługę (ip i port). Połączenie z usługą następuje bez konieczności wpisywania portu.

Aby dodać adres należy wpisać w polu "Domain" nazwę adresu (np. Subdomena www) a w polu "Value" wartość lub "IP address" adres IP naszego VPSa.


Możemy również przekierować wszystkie rekordy używając * (gwiazdki):

W tym momencie wszystkie subdomeny sprzed wiki.hitme.pl (np. Test.wiki.hitme.pl) będą kierowały na dany adres IP chyba że oddzielny rekord nie wskaże inaczej.

Podstawowe wpisy, które zapewnią poprawne działanie DNS.