Zmiana wersji PHP na hostingu współdzielonym możliwa jest odrębnie dla każdej ze stron, a nawet dla każdego z folderów. Jeśli dla danego folderu nie zdefiniowano wersji PHP to ustawienia dziedziczone są z folderu nadrzędnego.

Domyślną wersją PHP jest 7.1. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

Jak zmienić wersję PHP?

W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:

AddHandler application/x-httpd-php74 .php

AddHandler application/x-httpd-php73 .php

AddHandler application/x-httpd-php72 .php


AddHandler application/x-httpd-php71 .php


AddHandler application/x-httpd-php70 .php


AddHandler application/x-httpd-php56 .php


AddHandler application/x-httpd-php55 .php


AddHandler application/x-httpd-php54 .php


AddHandler application/x-httpd-php53 .php


AddHandler application/x-httpd-php52 .php


  1. Zapisz plik i gotowe.

Zmiany wprowadzane w plikach .htaccess mają skutek natychmiastowy. W niektórych przypadkach konieczne może być odczekanie 10 minut na przebudowanie pamięci cache.

Powiązane artykuły

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.

Related issues