Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeśli mamy problemy z wysyłaniem lub odbieraniem poczty w skrzynkach założonych na serwerze z panelem DirectAdmin warto w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność konfiguracji swojej skrzynki. Do tego celu można wykorzystać darmowe narzędzie mail-tester.com a wynik jego działania podesłać w zgłoszeniu do pomocy technicznej, ułatwi nam to pracę i zdecydowanie przyspieszy analizę zgłoszenia. Poniżej opisujemy jak to zrobić.


  1. Zaczynamy od wejścia na stronę https://www.mail-tester.com/ powinna się otworzyć strona wyglądająca jak poniżej:

  2. następnie otwieramy program, którego używamy do obsługi poczty. może to być zarówno  udostępniany na naszych serwerach klient webowy, jak roundcube czy rainloop jak również zewnętrzny klient pocztowy jak thunderbird czy Microsoft Outlook.
  3. Po otwarciu programu pocztowego tworzymy nową wiadomość a jako adresata podajemy e-mail, który wyświetli się w miejscu oznaczonym czerwoną ramką. W każdym wypadku jest on inny, generowany losowo, więc proszę nie przepisywać go z obrazka powyżej tylko wpisać swój, wygenerowany po wejściu na powyższą stronę. Pola temat oraz treść wiadomości wypełniamy natomiast dowolną treścią przy czym warto unikać wysyłania pustych wiadomości lub jedynie ze słowem test, ponieważ takie wiadomości będą miały błędy podczas weryfikacji za chwilę. Poniżej zamieszczamy screen z programu Mozilla Thunderbird pokazujący przykładową wiadomość:
  4. taką wiadomość wysyłamy korzystając z odpowiedniej funkcji w używanym programie pocztowym. Teraz pozostaje nam kliknąć na przycisk Sprawdź wynik i po chwili pokazuje się rezultat testu jak poniżej.

  5. Na samym dole okna z wynikami testu znajduje się link do jego udostępnienia, prosimy o przesłanie wyników testu w zgłoszeniu do nas.
  • No labels