Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wyłączanie Immunify 360

Jeśli z powodu błęddnej pracy utrzymywanej na naszych serwerach strony internetowej istnieje konieczność wyłączenia funkcji Immunify365 chroniącej przed złośliwymi skryptami należy wykonać następujące kroki


 1. logujemy się do panelu DirectAdmin pod adresem https://h1.hitme.pl:2222 pojawi się poniższe okno logowania:

  w pola oznaczone jako Username oraz Password należy wpisać odpowiednio nazwę użytkownika oraz hasło, jakie zostały Państwu przydzielone podczas procesu aktywacji usługi.
 2. W wypadku jeśli na koncie znajduje się wiele domen wybieramy tą, dla której chcemy wyłączyć działanie ochrony Immunify 360, wówczas pojawi się główny interfes panelu DirectAdmin jak poniżej:

 3. klikamy na zakładkę Immunify360 Plugin oznaczoną na zielono na powyższym zdjęciu i ukazuje nam się poniższe okno
 4. W oknie tym klikamy na opcję IGNORE-LIST oznaczoną kolorem zielonym na powyższym obrazku. Po kliknięciu pojawi się nam okno jak poniżej:
 5. Klikamy na Add new file or directory i w okienku, które się pojawi wpisujemy ścieżkę do katalogu public_html, dla której chcemy wyłączyć ochronę Immunify360. Przykładowa ścieżka może wyglądać np. tak
  /home/twojanazwa/domains/twojadomena.pl/public_html (w miejscu twojanazwa wpisujemy swój login jako  twojadomena.pl podstawiamy nazwę domeny, dla której przeprowadzamy proces)
 6. po wprowadzeniu ścieżki klikamy w przycisk ADD


  To wszystko od tej pory w danej domenie nie będzie działał moduł Immunify360

Wyłączanie Mod_Security Całkowicie dla całej konkretnej domeny (nie zalecamy lepiej wyłączyć daną regułkę która blokuje i jest widoczna w error logach np. [id "NUMER"\

Aby wyłączyć działanie Mod_Security należy w katalogu domeny, dla której chcemy to zrobić utworzyć plik o nazwie .htaccess (z kropką na początku) z następującą zawartością#Disable modSecurity
SecRuleEngine Off

oraz zapisujemy plik, jeśli natomiast już istnieje to powyższy wpis dodajemy na jego początku.Jeżeli chcemy wyłączyć tylko konkretną daną regułkę, która nam przeszkadza robimy:

W przypadku kilku regułek powielamy tylko linię SecRuleRemoveById TUTAJ_NUMER_REGUŁKI_Z_ERROR_LOGÓW


<IfModule mod_security2.c>
SecRuleRemoveById TUTAJ_NUMER_REGUŁKI_Z_ERROR_LOGÓW
</IfModule> • No labels