Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Zmiana wersji PHP na hostingu współdzielonym możliwa jest odrębnie dla każdej ze stron, a nawet dla każdego z folderów. Jeśli dla danego folderu nie zdefiniowano wersji PHP to ustawienia dziedziczone są z folderu nadrzędnego.

Domyślną wersją PHP jest 5.5. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

Jak zmienić wersję PHP?

 1. W katalogu ze stroną (folder public_html lub private_html) należy utworzyć plik o nazwie .htaccess

  Informacja

  Plik .htaccess nie może zawierać żadnego rozszerzenia!

 2. W jego treści umieść wpis zależnie od wersji PHP jaką chcesz ustawić:

 • 7.2

AddHandler application/x-httpd-php72 .php

 • 7.1

AddHandler application/x-httpd-php71 .php

 • 7.0

AddHandler application/x-httpd-php70 .php

 • 5.6

AddHandler application/x-httpd-php56 .php

 • 5.5

AddHandler application/x-httpd-php55 .php

 • 5.4

AddHandler application/x-httpd-php54 .php

 • 5.3

AddHandler application/x-httpd-php53 .php

 • 5.2

AddHandler application/x-httpd-php52 .php

 1. Zapisz plik i gotowe.

Wskazówka

Zmiany wprowadzane w plikach .htaccess mają skutek natychmiastowy. W niektórych przypadkach konieczne może być odczekanie 10 minut na przebudowanie pamięci cache.

Powiązane artykuły

 • No labels