Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby ustawić dzienny limit wysyłanych wiadomości e-mail dla wszystkich użytkowników serwera DirectAdmin:

  1. Logujemy się do panelu DirectAdmin jako użytkownik "admin" lub inny z uprawnieniami administratora
  2. wchodzimy w zakładkę "Ustawienia Administratora"
  3. W sekcji "e-mail" możemy ustawić zarówno dzienny limit wysyłanych maili dla wszystkich kont użytkownika jak i oddzielnie limit ilości wysyłanych maili per konto e-mail
  4. W tym miejscu możemy określić czy użytkownik będzie mógł nadpisać określony tutaj dzienny limit per konto e-mail oraz czy chcemy korzystać z list RBL.
  5. Po wprowadzeniu wymaganych zmian klikamy na przycisk "zapisz"

UWAGA zmiany wprowadzone w opisany powyżej sposób zmieniają limity globalnie dla wszystkich użytkowników na serwerze. Aby zwiększyć limity konkretnemu użytkownikowi robimy to w następujący sposób.

Ustawiamy dzienny limit wysłanych maili dla określonego użytkownika:

1, Na głównej stronie panelu, po zalogowaniu się jako admin, wyszukujemy użytkownika, któremu chcemy zmienić limit wysyłanych maili wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania i klikamy na przycisk użytkownik
2. klikamy na nazwę użytkownika, którego chcemy zmodyfikować
3. teraz wystarczy zmienić wartość w polu dzienny limit listów i kliknąć przycisk zapisz limit

Przywracanie wartości domyślnych dla użytkownika

Jeśli chcemy przywrócić domyślne wartości ilości wysyłanych maili użytkowników robimy to w następujący sposób:

1, Na głównej stronie panelu, po zalogowaniu się jako admin, wyszukujemy użytkownika, któremu chcemy zresetować limit wysyłanych maili wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania i klikamy na przycisk użytkownik
2. klikamy na nazwę użytkownika, którego chcemy zmodyfikować
3. teraz usuwamy wartość w polu Dzienny limit listów i klikamy na przycisk zapisz limit. Po ponownym odświeżeniu informacji o użytkowniku widać, że limit wysyłanych wiadomości e-mail powrócił do wartości domyślnych

  • No labels