Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataW celu wyłączenia OpCache dla danej strony edytujemy plik .htaccess dodając wpis:


php_flag opcache.enable Off  • No labels