Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W folderze public_html odnajdujemy nasz plik .htaccess (jeśli go nie ma musimy stworzyć). Następnie wklejamy do niego poniższą zawartość, zapisujemy i gotowe.

 

 

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


Przykładowa zawartość .htaccess dla WordPress z wymuszeniem pracy po https

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
 
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  • No labels