Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej opiszę proces włączenia autokonfiguracji dla thunderbirda, po poprawnej konfiguracji wystarczy wpisać login i hasło a reszta konfiguracji zostanie ustawiona automatycznie.


 1. Zaczynamy od wygenerowania certyfikatu Let's Encrypt dla hostname i podłączenie go pod DirectAdmina - jak to zrobić opisane jest tu: https://help.directadmin.com/item.php?id=629 więc nie będę powielał tego tutaj
 2. Tworzymy strukturę katalogów i plik konfiguracyjny zawierający szablon konfiguracji dla klienta pocztowego:
Tworzenie struktury katalogów
mkdir -p /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail
touch /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

3. edytujemy plik /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml wklejając poniższą zawartość

nano -w /var/www/html/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
<clientConfig version="1.1">
  <emailProvider id="da11111.serwervps.pl">
    <domain>%EMAILDOMAIN%</domain>
    <displayName>%EMAILDOMAIN%</displayName>
    <displayShortName>%EMAILDOMAIN%</displayShortName>
    <incomingServer type="imap">
      <hostname>da11111.serwervps.pl</hostname>
      <port>993</port>
      <socketType>SSL</socketType>
      <authentication>password-cleartext</authentication>
      <username>%EMAILADDRESS%</username>
    </incomingServer>
     <incomingServer type="pop3">
      <hostname>da11111.serwervps.pl</hostname>
      <port>995</port>
      <socketType>SSL</socketType>
      <authentication>password-cleartext</authentication>
      <username>%EMAILADDRESS%</username>
    </incomingServer>
    <outgoingServer type="smtp">
      <hostname>da11111.serwervps.pl</hostname>
      <port>465</port>
      <socketType>SSL</socketType>
      <authentication>password-cleartext</authentication>
      <username>%EMAILADDRESS%</username>
    </outgoingServer>
  </emailProvider>
</clientConfig>


Oczywiście zmieniamy wszyskie wystąpienia da11111.serwervps.pl na właściwe - są to linie 3, 8, 15 i 22

3. kopiujemy plik httpd-alias.conf do customowych konfiguracji custombuild za pomocą poniższego polecenia:

kopiowanie pliku httpd-alias.conf
cp -rfp /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-alias.conf

4. teraz edytujemy plik /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-alias.conf dodając następującą zawartość:

nano -w /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/conf/extra/httpd-alias.conf
Alias /.well-known/autoconfig /var/www/html/.well-known/autoconfig

Na koniec przebudowujemy configui za pomocą poniższych poleceń

Przebudowywanie plików konfiguracyjnych
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

To wszystko, od teraz po skonfigurowaniiu thunderbirda program zostanie automatycznie skonfigurowany z użyciem hostname jako serwera SMTP / POP3 / IMAP (skrypt napisałem tak, że w zależności od tego czy klient wybierze POP3 czy IMAP w konfiguracji thunderbirda takie ustawienia zostaną podane do programu)

 • No labels