Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeżeli występuje problem z usługą DA i nie można tworzyć / wgrywać folderów proszę zastosować się do poniższego poradnika.

 

W pliku .htaccess w głównym folderze dodajemy regułkę:

 

<Limit GET POST OPTIONS PROPFIND PUT DELETE MKCOL MOVE>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND PUT DELETE MKCOL MOVE>
Order deny,allow
Deny from all
</LimitExcept>

 

Po zapisaniu pliku wgrywanie folderów powinno działać poprawnie.

 

Problem najczęściej spotykany przy usłudze VPS z DA.
Rest api dla DA

<Limit GET POST PUT DELETE OPTIONS PROPFIND>
 Order allow,deny
 Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST PUT DELETE OPTIONS PROPFIND>
 Order deny,allow
 Deny from all
</LimitExcept>


  • No labels