Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zalogować się na SSH potrzebny będzie program PuTTY.
Uruchamiamy program PuTTY i wypełniamy formularz:Host Name (or IP address) – adres IP h1.hitme.pl lub h2.hitme.pl h4 itd. zależnie od zakupionej usługi. Adres można sprawdzić w wiadomości aktywacyjnej lub po kontakcie ze wsparciem technicznym, lub bezpośrednio TUTAJ
Port SSH - wprowadzamy port, który jest przypisany do naszej platformy
Typ – SSH
Open – Otwieramy połączenie.


Jeżeli wszystko wpiszemy poprawnie powinien wyświetlić się komunikat, który akceptujemy i za chwilę widzimy ekran SSH:
Wpisujemy adres użytkownika (np. root) i klikamy enter.
Teraz zostaniemy poproszeni o hasło. Wpisujemy hasło i klikamy enter.


Uwaga: Hasło nie jest wyświetlane.

  • No labels