Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zalogować się na SSH potrzebny będzie program PuTTY.

 Uruchamiamy program PuTTY i wypełniamy formularz:Host Name (or IP address) – adres IP h1.hitme.pl lub h2.hitme.pl zależnie od zakupionej usługi. Adres można sprawdzić w wiadomości aktywacyjnej lub po kontakcie ze wsparciem technicznym.
Port SSH - 1022
Typ – SSH
Open – Otwieramy połączenie.

 

Jeżeli wszystko wpiszemy poprawnie powinien wyświetlić się komunikat, który akceptujemy i za chwilę widzimy ekran SSH:

 Wpisujemy adres użytkownika (np. root) i klikamy enter.
Teraz zostaniemy poproszeni o hasło. Wpisujemy hasło i klikamy enter.

 

Uwaga: Hasło nie jest wyświetlane.

  

  • No labels