Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

W przypadku gdy nie mamy możliwości podłączenia się poprzez pulpit zdalny (RDP) do naszego serwera, to możemy skorzystać z konsoli awaryjnej VNC.

Aby to uczynić pobieramy najpierw klienta VNC na nasz komputer.
W naszym poradniku użyjemy programu VNC Viewer, którego można pobrać bezpłatnie z linka podanego poniżej.
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Wybieramy odpowiednią dla nas platformę i klikamy „download VNC viewer” pobieramy oraz instalujemy program.Teraz musimy poznać nasze dane logowania do VNC.

W tym celu przechodzimy do panelu VPS naszego serwera i klikamy na przycisk „VNC”
Następnie klikamy na View Connection Settings po czym wysuną nam się dane do połączenia VNC.Teraz włączamy nasz program VNC Viewer, wpisujemy nasze dane w postaci ADRESIP:PORT jak na zdjęciu czyli 188.116.2.20:5971 i klikamy enter.Wpisujemy hasło i potwierdzamy OK i gotowe.


  • No labels