Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajdziesz informacje na temat portów, na których działają serwery pocztowe.

 

UsługaSMTPIMAPPOP3
Port szyfrowany
(TLS/SSL)
465
lub
587
 993995
Port
nieszyfrowany

25*

143110

Przypisy

Port 25 jest niezalecany do użytku, ponieważ port ten jest blokowany przez niektórych dostawców Internetu ze względu na ochronę przez spamem. W jego miejsce zalecamy korzystanie z portu 587, a najlepiej z 465 ze względu na szyfrowanie.

Uwaga

Usługa SMTP wymaga uwierzytelnienia, pamiętaj o tym konfigurując klient poczty.

Powiązane artykuły