Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Poniżej znajduje się lista różnych przekierowań stosowanych przez .htaccess. Uwaga ważne. Jeśli używasz systemu CMS (jak np. wordpress, joomla itp.) zweryfikuj czy wbudowane ustawienia lub dodatkowe wtyczki nie stosują już przekierowań.


Przekierowanie 301 na inny adres

Code Block
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?domena-stara\.pl [NC]
RewriteRule (.*) http://domena-nowa.pl/$1 [R=301,L]


Przekierowanie z domena.pl na www.domena.pl (z www)

...