Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aby dodać nowe konto pocztowe na serwerze VPS w usłudze hosting dedykowany korzystamy z panelu DirectAdmin w tym celu:

 1. wchodzimy pod adres hosta naszego serwera na porcie 2222 np. http://da12345.serwervps.pl:2222 można też użyć adresu IP zamiast nazwy hosta - jest to ciąg cyfr oddzielonych kropkami np. http://188.116.123.123:2222
 2. na ekranie podajemy nazwę użytkownika i hasło np. admin z hasłem widocznym w wiadomości o aktywacji serwera

  UWAGA jeśli zamiast danych admiistratoran podczas logowania wpiszemy dane zwykłego użytkownika zaczynamy od punktu 5

 3. Jeśli zalogowaliśmy się na konto admin to powinniśmy zobaczyć taki widok

 4. teraz przechodzimy na poziom użytkownika klikając na napis użytkownik po prawej stronie
 5. teraz powinna pokazać nam się lista domen użytkownika, wybieramy domenę w której chcemy utworzyć nowe konto  e-mail i przechodzimy do widoku panelu użytkownika. Prezentuje się on tak:  6. Tworzenie konta pocztowego zaczynamy od wybrania opcji konta pocztowe - na obrazku powyżej zaznaczone na zielono. Po wybraniu tej opcji pokaże nam się lista kont pocztowych jak poniżej.

 6. Jak widać w tabelce widnieje już konto o nazwie login@nazwadomeny.pl, jest to tzw. konto systemowe i nie da się go usunąć, można się na nie zalogować takimi samymi danymi jak do panelu DirectAdmin
 7. Aby dodać nowe konto klikamy w link Utwórz konto pocztowe - na obrazku powyżej oznaczone kolorem zielonym.
 8. po kliknięciu widzimy formularz gdzie podajemy dane nowego konta tj. jego nazwę, hasło oraz żądaną pojemność. Jeśli wpiszemy 0 konto będzie miało do dyspozycji całą przestrzeń przypisaną danemu użytkownikowi na serwerze. ekran ten wygląda następująco.

  warto zwrócić uwagę, że tak jak zaznaczono na rysunku w polu nazwa użytkownika wpisujemy TYLKO część adresu e-mail przed znakiem @ w formularzu jest też przycisk Losowe obok pola na hasło - na obrazku oznaczony kolorem zielonym, spowoduje on wygenerowanie silnego hasła składającego się z cyfr oraz liter różnej wielkości.
 9. Proces kończymy kliknięciem na przycisk utwórz oznaczony na obrazku kolorem niebieskim
 10. Po kliknięciu przycisku utwórz pokażą się wszystkie dane utworzonego konta w formie tabelki jak poniżej.


  To już wszystko można się teraz zalogować na nowo utworzone konto klikając na ikonkę webmail, oznaczoną kolorem zielonym i podając dane z tabelki.