Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Logujemy się do panelu DirectAdmin jako użytkownik "admin" lub inny z uprawnieniami administratoadministratora
  2. wchodzimy w zakładkę "Ustawienia Administratora"
  3. W sekcji "e-mail" możemy ustawić zarówno dzienny limit wysyłanych maili dla wszystkich kont użytkownika jak i oddzielnie limit ilości wysyłanych maili per konto e-mail
  4. W tym miejscu możemy określić czy użytkownik będzie mógł nadpisać określony tutaj dzienny limit per konto e-mail oraz czy chcemy korzystać z list RBL.
  5. Po wprowadzeniu wymaganych zmian klikamy na przycisk "zapisz"

...

1, Na głównej stronie panelu, po zalogowaniu się jako admin, wyszukujemy użytkownika, któremu chcemy zmienić zresetować limit wysyłanych maili wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania i klikamy na przycisk użytkownik2użytkownik
2. klikamy na nazwę użytkownika, którego chcemy zmodyfikować
3. teraz usuwamy wartość w polu Dzienny limit listów i klikamy na przycisk przycisk zapisz limit. Po ponownym odświeżeniu informacji o użytkowniku widać, że limit wysyłanych wiadomości e-mail powrócił do wartości domyślnych