Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Do pliku .htaccess w public_html dodajemy następującą linijkę:


Code Block
#Disable modSecurity

...


SecRuleEngine Off


Zapisujemy i odświeżamy stronę. Problemy z modsecurity powinny zniknąć.