Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W przypadku gdy nie mamy możliwości podłączenia się poprzez pulpit zdalny (RDP) do naszego serwera, to możemy skorzystać z konsoli awaryjnej VNC.

Aby to uczynić zrobić w pierwszej kolejności pobieramy najpierw klienta VNC na nasz komputer.
W naszym poradniku użyjemy programu VNC Viewer, którego można pobrać bezpłatnie z linka podanego poniżej.:

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

...