Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Teraz włączamy nasz program VNC Viewer, wpisujemy nasze dane w postaci ADRESIP:PORT jak na zdjęciu czyli 188.116.2.20:5971 i klikamy enter.

...

Wpisujemy hasło i potwierdzamy OK i gotowe.