Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Code Block
languagebash
themeMidnight
nano /etc/cron.daily/ntpsynchro


## rzucamy zawartość:


#!/bin/sh
/usr/sbin/ntpdate pl.pool.ntp.org | logger 1> /dev/null 2>&1

##Zapisujemy

##Nastpenie

chmod +x /etc/cron.daily/ntpsynchro

## Gotowe i mamy aktualny czas.