Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Jeśli mamy dużą bazę danych i problem z jej zaimportowaniem możemy podzielić dump bazy tak, że otrzymamy wiele plików .sql każdy plik będzie jedną tabelą z bazy, potem możemy takie tabele importować pojedynczo. Skrypt zamieszczam poniżej. Zapisujemy go jako split.sh i nadajemy prawa chmod 700

Code Block
titlesplit.sh
#!/bin/bash

####
# Split MySQL dump SQL file into one file per table
# based on http://blog.tty.nl/2011/12/28/splitting-a-database-dump
####

if [ $# -lt 1 ] ; then
 echo "USAGE $0 DUMP_FILE [TABLE]"
 exit
fi

if [ $# -ge 2 ] ; then
 csplit -s -ftable $1 "/-- Table structure for table/" "%-- Table structure for table \`$2\`%" "/-- Table structure for table/" "%40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE%1"
else
 csplit -s -ftable $1 "/-- Table structure for table/" {*}
fi

[ $? -eq 0 ] || exit

mv table00 head

FILE=`ls -1 table* | tail -n 1`
if [ $# -ge 2 ] ; then
 mv $FILE foot
else
 csplit -b '%d' -s -f$FILE $FILE "/40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE/" {*}
 mv ${FILE}1 foot
fi

for FILE in `ls -1 table*`; do
 NAME=`head -n1 $FILE | cut -d$'\x60' -f2`
 cat head $FILE foot > "$NAME.sql"
done

rm head foot table*

Użycie:

split.sh NAZWA_DUŻEGO_DUMPU.sql - uwaga pliki .sql z tabelami będą utworzone w katalogu, z którego wywołaliśmy skrypt więc warto zapisać skrypt w jakimś nowo utworzonym katalogu.