Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Wybierz dowolną proformę lub opłać wszystkie na raz. Upewnij się że posiadasz wystarczającą liczbę środków na koncie.


Image Modified

 


W górnej cześci proformy znajduje się informacja że posiadasz dostępne środki. Aby opłacić proformę klikamy na link podświetlony na niebiesko.

...