Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prosimy mieć na uwadze, że służą one w głównej mierze zapewnieniu wysokiej jakości usługi.

PakietStartHomePlusBiznesUltimate
Dostępne wątki procesora
2
0,5 vCPU
2
1 vCPU
4
2 vCPU
4
3 vCPU4 vCPU
Pamięć RAM512 MB768 MB1 GB1,5 GB2 GB
Limit procesów systemowych
12
101020
32
20
32
20
40
Maksymalna liczba plików na koncie300 000300 000400 000400 000500 000
Limit operacji IOPS100100100100100
Dobowy limit wysłanych wiadomości na całe konto10001000100010001000
Maksymalne ilość połączeń
na jednego użytkownika do bazy danych
100100100100100
Maksymalny rozmiar jednej bazy danych
2GB
1GB
2GB
1GB
2GB
1GB2GB2GB

Prezentujemy wyłącznie najbardziej popularne limity.