Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PakietStartHomePlusBiznesUltimate
Dostępne wątki procesora2 vCPU2 vCPU4 vCPU4 vCPU4 vCPU
Pamięć RAM512 MB768 MB1 GB1,5 GB2 GB
Limit procesów systemowych1220323240
Maksymalna liczba plików na koncie300 000300 000400 000400 000500 000
Limit operacji IOPS100100100100100
Dobowy limit wysłanych wiadomości na całe konto10001000100010001000
Maksymalne ilość połączeń
na jednego użytkownika do bazy danych
100100100100100
Maksymalny rozmiar jednej bazy danych2GB2GB2GB2GB2GB

Prezentujemy wyłącznie najbardziej popularne limity.