Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Różnica między dodaniem subdomeny jako opcja subdomena i domena dodatkowa w panelu DirectAdmin.


Podczas dodawania subdomeny jako domenę możemy skonfigurować certyfikat SSL dla danej subdomeny. W przypadku dodania jako zwykłą subdomenę tej opcji już nie ma.
Największą równicą jest różnica katalogowa.


SUBDOMENA standardowa:


/home/UŻYTKOWNIK/domains/DOMENA_NADRZĘDNA/public_html/SUBDOMENA
np.
/home/admin/domains/domena.pl/public_html/subdomena


SUBDOMENA jako domena:


/home/UŻYTKOWNIK/domains/SUBDOMENA/public_html
np.
/home/admin/domains/subdomena.domena.pl/public_html